elkottosay…

historis,edukatif,inspiratif,rekreatif

kumpulan doa sehari-hari

1)Sahabatku, aminkan doa ini agar terhindar dari fitnah. ‘Alallahi tawakkalna rabbana la taj’alna fitnatan lilqawmizh zhalimina wa najjina bi rahmatika minal qawmil kafirina. “Kepada Allah-lah kami bertawakal, Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum dzalim. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari (tipu daya) orang-orang yang kafir.”Teladan Rasul

2)Ya Tuhan kami, jdkanlah kami berdua manusia muslim yg patuh kpd MU & jdkan anak cucu kami umat muslim yg patuh kpd MU…(QS. 2: 128)

3)”Allahumma allif bayna qulubana. Wa ashlih dzata baynina wahdinasubulas salami. Wa najjina minadh dhulumatiilan-nuri, wajannibnal fawahisya ma dhahara minha wama bathana wabari lana fi asma’ina, wa absharina wa qulubina wa azwajina, wa dzurriyyatina watub’alayna innaka antat tawabur rahimu, waj’alna syakirina lini’ matika mutsnina biha, qabiliha, wa atimma-ha alayna.”Ya Allah, lembutkanlah hati kami, dan perbaikilah masalah diantara kami , tunjukan lah kami kejalan keselamatan . selamatkanlah kami dari kegelapan kepada cahaya terang . jauhkanlah kami dari segala kejahatan yang tampak dan yang sembunyi. Beri berkah kami dan pendengaran kami , penglihatan kami, hati kami, pasangan kami, keturunan kami, dan terimalah taubat kami karena sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih.dan jadikan kami orang-orang yang syukur nikmat yang telah kami makan dariMu. Dan sempurnakanlah nikmat itu atas kami.•

4) “Rabbanaghfirlana wali-ikhwaninal ladzina sabaquna bil imani wala taj’al fi qulubina ghilan lilladzina amanu rabbana innaka rau-fur rahimu. “Ya Tuhan kami, berilah kami ampunan dan juga saudara-saudara kami yang telah beriman dahulu dan kami. Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman, Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.”

5)Subhanallahil ‘azhimi. Ya hayyu ya qayyumu, birahmatika astaghitsu. “Mahasuci Allah Yang Maha Agung, Ya Tuhan yang hidup dan yang selalu awas, saya mohon pertolongan dengan rahmat-Mu.”

6)doa ini agar terhindar dari fitnah. ‘Alallahi tawakkalna rabbana la taj’alna fitnatan lilqawmizh zhalimina wa najjina bi rahmatika minal qawmil kafirina. “Kepada Allah-lah kami bertawakal, Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum dzalim. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari (tipu daya) orang-orang yang kafir.”

7)doa ini mohon perlindungan dari aib, “Allahummastur ‘awrati wa-amin raw’ati waghfirli dzunubi. “Ya Allah tutuplah aurat (aib)ku, amankanlah ketakutanku dan ampunilah dosaku.”

8)doa ini mohon dilindungi dari sifat penakut, pikun dan fitnah. “Allahumma inni a’udzubika minal jubni, wa’auddzu bika min an arudda ila ardzalil’ umri wa a’udzubika min fitnatid dun-ya wa a’udzu bika min’adza bil qabri.”Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari sifat penakut dan aku berlindung kepada Engkau dari mencapai umur yang seburuk-buruknya dan aku berlindung kepasda Engkau dari fitnah dan dari siksa kubur.”

9) agar Allah melindungi kita dari kejahatan dimalam ini, “A’uudzubikalimaatillahit tammati min syarri ma khuliqa, “Aku berlindung dengan kalimat Allah yg Maha Sempurna dari segala kejahatan apa yang Dia ciptakan.”

10)doa ini agar dihindarkan dari kesusahan dan penderitaan, ” La illaha illallah al-halimul-karim, la ilaha illallah al-‘aliyyul-‘azhim, la ilaha illallah rabbus-samawatis-sab’i wa rabbul-‘arsyil’azhim. “Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Penyantun dan Maha Mulia. Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Tiada tuhan selain Allah, Tuhan langit yang tujuh dan Tuhan ‘Arsy yang agung.” (H.R. Ibn Abi ad-Dunya dari Ibn ‘Abbas)

11) aminkan doa ini untuk menghilangkan rasa marah, “Allaahummagfirlii dzanbii wa adzhib ghoidzo qolbii wa ajirnii minasysyaithoon” Ya Allah,ampunilah dosaku,hilangkanlah kemarahan hatiku dan lindungilah aku dari godaan setan.”

12)aminkan doa ini untuk menghilangkan rasa was-was, “A’udzu billaahi minas syaithoon,aamantu billaahi wa rusuulihi” Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan,aku telah beriman kepada Allah daan Rosul-Nya.”

13) aminkan doa ini memohon kesabaran & ketenangan “Allahummar zuqni nafs’an muthmainnatan tu’minu biliqa-ika wa tardha biqadha-ika .”Ya Allah berilah kami, yang tenang, yang beriman akan saat perjumpaan dengan-Mu dan ridha menerima segala ketetapan-Mu.”

14) aminkan doa ini memohon pembuka hati. “Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi.”Ya Allah , berilah aku pengertian dan peliharalah aku dari kejahatan diri sendiri.”

15) doa ini agar kita terbebas dari kemiskinan & kekufuran. “‘Allahumma inni a’udzubika minal faqri wal qillati wadz-dzillati wa a’udzubika min an azhlima aw uzhlama’ Artinya ‘Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari kefakiran, kekurangan & kehinaan. Dan aku berlindung kepadaMu dari mendzalimi & didzalimi orang lain.’ (H.R Abu Dawud & Nasa’i)

16)doa ini agar kesedihan kita menjadi kebahagiaan “Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kpd kami ketika kesedihan mengisi hari kami, kemanapun kami melangkah Engkau menyertai kami, dlm kehilangan, kesakitan & terluka kami. Kuatkanlah kami dlm menjalani hidup ini untuk menebarkan cinta & kasih sayang bagi sesama.”

Category: Religi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*